School Improvement Plan 2016-2017 Somali

Qorshaha Kobcinta Iskuulka Andersen 2016-2017

Ujeedo

1. Wa adeeg hagaya shaqaalaha iskuulka si ay si joogta ah u wadaan dadaalkooda.

2. Waxa ay waafiqsantahay shuruudaha degmada, gobolka, federaalka, iyo waliba shuruudaha “schoolwide Title I”,  oo ah goobaha lala beegsaday ama hela gargaarka.

 

Hadaf/Gool

Akhriska - ardayda fasalada K-3aad waxa ay mari doonan sadex darajadood/tallaabo uu akhriskoodu ugu kordhayo, taas oo laga cabir qaadanyo imitxaan la yidhaa STEP(tallaabo).

Ardayda fasalada 4aad-8aad waxa iyagana u kordhi doona akhriskooda iyadoo laga cabir qaadanayo imtixaan la yidhaa MCA.

Xisaabta - boqolkiiba 80(80%) Ardayda xanaanada hoose(pre-k) ila 8aad waxa ay gaadhi ama ay dhaafi heerkii laga rabay taas oo lagu qiyaasi doono imtixaanka MCA iyo COM.

Ka qaybgalka - waxaa kor loo qaadaya ka qayblgalka ardayda boqolkiiba 25(25%) inta u dhaxysa bisha Novermber ila iyo bisha 3aad ee March, Iyadoo la adeegsanayo kalkaaliyaasha ardayda ee kala duwan

 

Tallaaboyin

Akhriska

 

  • Xog wareejin

  • Sii wad adeegsiga wada hadalada ku sallaysan cilmiga.

  • Ka qayb qaado kahadalka arimiha isirka ama midabbada dadka.

Xisaabta

 

  • In la Ogaado muhiimada wadahalada cilimiyeysan, Macalimiintu waxa ay si gaar ah u barayaan ardayda, in ay ka qayb qaatan wadahadalada cilimyeysan ee xisaabta.

  • In la ogaada muhiimada ey leedahay in la raaco casharo dhisan si loo gaadho heerkii ahaa 100%.

Ka qaybgalka

 

  • Dhisidda bulsho isku xidhan oo ka kooban ardayda iyo shaqaalaha

  • Dib u baridda dhaqamada joogtada ah

  • Kobcinta xidhiidhka wanaagsan ee waalidiinta.

  •